top of page

BECKOVSKÉ SLNKO

2019

OCENENÁ OSOBNOSŤ

ING. ELENA KOHÚTIKOVÁ, PHD.

Elena.png

Výnimočná osobnosť slovenského bankovníctva, nazývaná aj Lady Euro.

Táto pozitívna a energická dáma stála pri zrode slovenskej koruny i pri zavádzaní eura.

„Do svojej práce som sa vždy musela zamilovať. A potom som ju robila celým svojím srdcom aj dušou.“

Elena Kohútiková je veľkou inšpiráciou pre ženy - pondikateľky, delí sa s nimi o svoje bohaté skúsenosti a dodáva im odvahu kráčať za svojimi snami.

OCENENIE

Aj tento rok nás počasie na začiatku potrápilo, ale slnečná nálada neutíchala. Nakoniec slnko predsa len vyšlo a užili sme si krásny slávnostný večer vo veľmi uvoľnenej priateľskej atmosfére.

5. ročník bol sprevádzaný dobrou náladou, energickým moderátorom, cigánskymi melódiami Igora Kmeťa a Kuštárovcami, s ktorými si spievali všetci vrátane našej tohtoročnej laureátky pani Eleny Kohútikovej.

Po 5. ročníku Beckovského slnka nám opäť ostal hrejivý pocit pri srdci a veľká hrdosť na osobnosti, ktoré na Slovensku máme a sú našou obrovskou inšpiráciou.

kohutikova-bs.jpg
PLAY

AKO VNÍMALA
PANI KOHÚTIKOVÁ
ZÍSKANIE OCENENIA
BECKOVSKÉ SLNKO?

Čo je dnes teší najviac a na čo si najradšej spomína? 

Dozviete sa v rozhovore s ňou bezprostredne po získaní ocenenia. 

kohutikova-rozhovor.jpg
PLAY

ELENA KOHÚTIKOVÁ

Táto nesmierne energická, pozitívna a elegantná dáma prežila detstvo vo Vlčkovciach. Vyštudovala na Vysokej škole ekonomickej a počas svojho pôsobenia na Ekonomickom ústave SAV získala titul PhD. Do bankového sveta vstúpila v roku 1990, keď nastúpila do Štátnej banky československej v Bratislave. Okrem nej pôsobila v tom čase v banke len jedna ďalšia žena – personalistka v Prahe.

Vtedy sa vyjadrila: „Ak ženu povýšia na riaditeľku odboru v banke, vezmem to.“ A stalo sa. Keďže Elena Kohútiková vždy dodrží slovo, túto ponuku prijala. Po vzniku NBS sa v roku 1993 stala hlavnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. „Bolo to emotívne obdobie delenia republiky, mali sme mnoho otázok, ako to zvládneme. Budovali sme niečo úplne nové, pohltilo ma to. Vládla nedôvera v slovenskú korunu. Vtedy som si povedala, že to musím zvládnuť – pre budúcnosť mojich detí. Žena na takomto poste sa musí prispôsobiť mužskému typu riadenia. Ráno, keď muž zavrie dvere, do večera nerieši rodinu, či sú deti choré alebo či niečo potrebujú. Žena má vždy v sebe dva svety – prácu a rodinu. A ja som mala dve malé deti, zo dňa na deň som sa stala živiteľkou rodiny a na deti som bola sama. V tomto období mi s deťmi veľmi pomáhala moja mama. Aby som mohla čo najviac času tráviť s deťmi, veľa práce som robila po nociach a dočasne som sa zriekla aj svojich záľub.“

Vždy sa však aj uprostred typicky mužského bankového sveta správala ako žena. Priniesla do bankovej rady kultúru, vystupovanie, slušnosť aj spôsob obliekania. Práve preto sú podľa nej ženy prínosom – prinášajú iný pohľad. Žena musí ukázať, že vie „makať“, a keďže ženy sú detailistky, musia sa pripraviť na všetko. Nikdy nepodceňovala prípravu a vždy sa pripravila na najhoršie scenáre, ktoré môžu nastať. „Nedá sa“ nepovažovala za výsledok rozhovoru. Z jej kancelárie sa odchádzalo s riešením. 

Elena Kohútiková

Rozhodovanie však podľa pani Kohútikovej majú ženy prirodzene v povahe už len tým, že ženy matky musia extrémne rýchlo vyhodnocovať situácie, keď sa s dieťaťom niečo stane. Toto ženu prirodzene naučí rýchlo sa rozhodovať. Navyše ženy sa riadia a rozhodujú aj pomocou silnej intuície a srdca, ktoré do svojej práce vkladajú. Všetkým ženám hovorí: „Verte svojej intuícii. My ženy potrebujeme robiť veci srdcom. Potrebujeme ich precítiť a musíme byť presvedčené, že sú správne. Intuícia vám bude pomáhať, pokiaľ robíte prácu, ktorú milujete.“ Od marca 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. Centrálnu banku navonok zastupovala v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku (EFC), bola členkou Výboru pre medzinárodné vzťahy v Európskej centrálnej banke (IRC), alternátom guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a Svetovej banky, členkou Výboru OECD pre ekonomickú politiku, ako aj členkou poradného grémia pri Výbore európskych regulátorov cenných papierov. Zároveň sa aktívne podieľala na vypracovaní stratégie prijatia eura na Slovensku a pri jeho zavedení. „Ak som si myslela, že je niečo správne, šla som za tým, hoci čísla to vždy nepotvrdzovali. Tento postoj som mala pri eure, keď som povedala poďme do toho.“ Dnes s hrdosťou spomína na toto obdobie síce ako na náročné, ale aj ako na veľmi výnimočné pre celé Slovensko.  Svojou prácou si získala uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí a vyslúžila si prezývku „Lady Euro“.

Ako sama hovorí: „Ekonómia je úžasná v tom, že síce robíte s číslami a s predpokladmi, ale to, či sa splnia, bude záležať na ľuďoch. Na tom, ako budú dôverovať vám a prognózam, aké pocity a očakávania to v nich vyvoláva a aké budú ich reakcie.“


Od októbra 2006 pôsobila pani Kohútiková vo VÚB, a.s., najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka úseku finančných a kapitálových trhov a od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa zodpovedná za podporné činnosti banky. Tak ako v krajine aj v tejto banke stála pri prechode na euro.

V januári 2014 pani Kohútikovej udelil prezident Slovenskej republiky vysoké štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky. V roku 2015 získala titul Absolútna Slovenka roka. Zároveň si odniesla aj ocenenie Slovenka roka 2015 v kategórii biznis a manažment. Získala Cenu za podporu a rozvoj podnikania na Slovensku, 6x vyhrala rebríček Top 20 žien slovenského biznisu.

CV-Elena
 „Len žiť sa nedá večne.
Všetko ostatné má riešenie, otázkou je, či sme ochotní zaplatiť za to danú cenu.“
Elena Kohútiková
Elena Kohútiková

Táto výnimočná žena zažila mnoho úspechov ako výsledok svojej zodpovednosti, odvahy, vytrvalosti a húževnatosti. Tak ako každý aj ona zažila pády, lenže nikdy sa nevzdala a vždy hľadala riešenia. Ak sa jej však opýtate, ktoré momenty boli v jej živote najkrajšie, povie vám: „Keď som ostala sama, najviac som sa bála, aby sa mi niečo nestalo, aby som deti vychovala. Veľmi silný a radostný pocit bol, keď mi dcéry doniesli maturitné vysvedčenie, ale ešte silnejší, keď skončili štúdium na vysokých školách. Keď promovala mladšia dcéra, tiekli mi slzy. Vtedy ma premohol pocit, že som to dokázala. Napriek všetkému, čo mi osud pripravil.“ Z jej profesijného života najradšej spomína na obdobie získavania dôvery v slovenskú korunu a zavádzanie eura.


Dnes je Elena Kohútiková babkou piatich vnúčat na plný úväzok, ktorým sa naplno venuje, rozváža ich na krúžky, a ak treba, robí s nimi domáce úlohy. Celá rodina sa u nej stretáva na nedeľných obedoch, polievku varieva aj v 15-litrových hrncoch. Rodinu drží pokope a na sviatky vždy pripravuje aj jeden zo starých rodinných receptov, aby sa udržiavali tradície.


Elena Kohútiková však stále aktívne podporuje ženy v podnikaní, dodáva im odvahu kráčať za ich snami a delí sa s nimi o svoje skúsenosti. Neprestáva sa vzdelávať a napredovať a k jej záľubám patrí aj degustácia vína, preto vyštudovala na vinárskej akadémii a okrem titulu Lady Euro sa tak môže hrdiť aj oficiálnym titulom Wine dáma – najvyšším možným postom žien v Európskom vinárskom rytierskom stave.

Dnes je Elena Kohútiková babkou piatich vnúčat na plný úväzok, ktorým sa naplno venuje, rozváža ich na krúžky, a ak treba, robí s nimi domáce úlohy. Celá rodina sa u nej stretáva na nedeľných obedoch, polievku varieva aj v 15-litrových hrncoch. Rodinu drží pokope a na sviatky vždy pripravuje aj jeden zo starých rodinných receptov, aby sa udržiavali tradície.


Elena Kohútiková však stále aktívne podporuje ženy v podnikaní, dodáva im odvahu kráčať za ich snami a delí sa s nimi o svoje skúsenosti. Neprestáva sa vzdelávať a napredovať a k jej záľubám patrí aj degustácia vína, preto vyštudovala na vinárskej akadémii a okrem titulu Lady Euro sa tak môže hrdiť aj oficiálnym titulom Wine dáma – najvyšším možným postom žien v Európskom vinárskom rytierskom stave.

„Ľudia by mali vedieť kedy odísť. Mali by odchádzať so cťou a s noblesou. Aj tento krok hovorí o tom, aký ste manažér.“
Galéria fotiek BS

BECKOVSKÉ SLNKO 2019 NA FOTKÁCH

SPONZORI A PARTNERI

Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí sa rozhodli našu akciu podporiť a bez ktorej by sme nemohli náš projekt zrealizovať.

Vážime si každý druh pomoci. Sme šťastní, že mnohí sponzori každoročne prijímajú naše pozvanie a osobne sa stretávame na našom podujatí.

 

Ďakujeme im aj za to, že aj oni tvoria výnimočnú atmosféru každého ročníka.

Sponzori.jpg
bottom of page