top of page

BECKOVSKÉ SLNKO

OCENENIE UDEĽOVANÉ VÝNIMOČNÝM OSOBNOSTIAM

KULTÚRY, ŠPORTU, VEDY A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA

BS-logo.png

Beckovské slnko je výnimočný kultúrny projekt, ktorého cieľom je propagácia a vyjadrenie uznania významným osobnostiam z oblasti kultúry, športu, vedy a spoločenského života. V rámci projektu Beckovské slnko oceňujeme tých, ktorí svojím celoživotným dielom posúvali hranice v oblasti ich pôsobenia a šírili dobré meno Slovenska v zahraničí. Chceme týchto ľudí tiež zviditeľniť, aby sme aj my a naša mladšia generácia vedeli, že na Slovensku máme výnimočné osobnosti, na ktoré môžeme byť v celosvetovom meradle právom hrdí a ktoré sú veľkou inšpiráciou aj pre ďalšie generácie.

AUTORI MYŠLIENKY OCENENIA

Autorom myšlienky a realizátorom akcie je nepolitické a nekomerčné združenie Konzorcium Beckovské slnko sídliace v Bratislave a zastúpené PhDr. Máriou Gálikovou a Janou Podhorskou. Garantom projektu je nominačný výbor zložený z významných osobností Slovenska: Univ. Prof. Mgr. Art Eva Blahová, Ján Greššo, RNDr. Zdenka Kukanová, Ing Milan Lešický, Ing. Arch. Marián Šulík, Karin Habšudová a PhDr. Viktor Vlasák.

O Nás

OCENENIE

Plastika Beckovské slnko je zhmotnením atmosféry, ktorá obklopuje Beckov. Je zhotovená technikou liateho bronzu a zlatená 24 karátovým zlatom.

 

Autorom tohto diela je úspešný a nadaný sochár Martin Pala, ktorý sa v súčastnosti venuje komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe.

Ocenenie.jpg
timeline.png

PROGRAM PODUJATIA

Beckovské slnko je prejavom úcty k výnimočnému človeku. Je to večer venovaný práve jedinej osobnosti a veľmi nám záleží na tom, aby tento zámer bolo z programu cítiť. Každý rok preto tajne zisťujeme, čo má ocenený rád a podľa toho zostavujeme program tak, aby bol šitý na mieru nášmu laureátovi.

Každý, kto spolupracuje na tomto projekte, pracuje s veľkým nasadením a dáva do toho kus svojho srdca. Sme štastní, že takto môžeme prejaviť úctu výnimočnému človeku a pripraviť mu výnimočný večer, ktorý patrí len jemu. Práve preto má Beckovské slnko každý rok len jedného laureáta. 

Ocenenie.jpg

SPONZORI A PARTNERI

Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí sa rozhodli našu akciu podporiť a bez ktorej by sme nemohli náš projekt zrealizovať.

Vážime si každý druh pomoci. Sme šťastní, že mnohí sponzori každoročne prijímajú naše pozvanie a osobne sa stretávame na našom podujatí.

 

Ďakujeme im aj za to, že aj oni tvoria výnimočnú atmosféru každého ročníka.

Sponzori.jpg
bottom of page