top of page

BECKOVSKÉ SLNKO

OCENENIE UDEĽOVANÉ VÝNIMOČNÝM OSOBNOSTIAM

KULTÚRY, ŠPORTU, VEDY A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA

BS-logo.png

Beckovské slnko je výnimočný kultúrny projekt, ktorého cieľom je propagácia a vyjadrenie uznania významným osobnostiam z oblasti kultúry, športu, vedy a spoločenského života. V rámci projektu Beckovské slnko oceňujeme tých, ktorí svojím celoživotným dielom posúvali hranice v oblasti ich pôsobenia a šírili dobré meno Slovenska v zahraničí. Chceme týchto ľudí tiež zviditeľniť, aby sme aj my a naša mladšia generácia vedeli, že na Slovensku máme výnimočné osobnosti, na ktoré môžeme byť v celosvetovom meradle právom hrdí a ktoré sú veľkou inšpiráciou aj pre ďalšie generácie.

AUTORI MYŠLIENKY OCENENIA

Autorom myšlienky a realizátorom akcie je nepolitické a nekomerčné združenie Konzorcium Beckovské slnko sídliace v Bratislave a zastúpené PhDr. Máriou Gálikovou a Janou Podhorskou. Garantom projektu je nominačný výbor zložený z významných osobností Slovenska: Univ. Prof. Mgr. Art Eva Blahová, Ján Greššo, RNDr. Zdenka Kukanová, Ing Milan Lešický, Ing. Arch. Marián Šulík, Karin Habšudová a PhDr. Viktor Vlasák.

O Nás

OCENENIE

Plastika Beckovské slnko je zhmotnením atmosféry, ktorá obklopuje Beckov. Je zhotovená technikou liateho bronzu a zlatená 24 karátovým zlatom.

 

Autorom tohto diela je úspešný a nadaný sochár Martin Pala, ktorý sa v súčastnosti venuje komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe.

Ocenenie.jpg
timeline.png

PROGRAM PODUJATIA

Beckovské slnko je prejavom úcty k výnimočnému človeku. Je to večer venovaný práve jedinej osobnosti a veľmi nám záleží na tom, aby tento zámer bolo z programu cítiť. Každý rok preto tajne zisťujeme, čo má ocenený rád a podľa toho zostavujeme program tak, aby bol šitý na mieru nášmu laureátovi.

Každý, kto spolupracuje na tomto projekte, pracuje s veľkým nasadením a dáva do toho kus svojho srdca. Sme štastní, že takto môžeme prejaviť úctu výnimočnému človeku a pripraviť mu výnimočný večer, ktorý patrí len jemu. Práve preto má Beckovské slnko každý rok len jedného laureáta. 

Ocenenie.jpg

SPONZORI A PARTNERI

Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí sa rozhodli našu akciu podporiť a bez ktorej by sme nemohli náš projekt zrealizovať.

Vážime si každý druh pomoci. Sme šťastní, že mnohí sponzori každoročne prijímajú naše pozvanie a osobne sa stretávame na našom podujatí.

 

Ďakujeme im aj za to, že aj oni tvoria výnimočnú atmosféru každého ročníka.

TOTO PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU TSK
HLAVNÍ PARTNERI
PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
bottom of page